Zmiany w zakresie odczytów wodomierzy

March 12, 2020

W związku z wystąpieniem na terenie naszego kraju jak i województwa przypadków zarażenia koronawirusem (COVID 19) oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krzanowicach informuje odbiorców:

Jedną z metod odczytu stanu wodomierza za zużycie wody i ścieków na terenie naszej Gminy jest odczyt fizyczny przez Inkasenta. Inkasent jako osoba posiadająca bezpośredni kontakt z mieszkańcami i przemieszczająca się od posesji do posesji, będzie zobligowana do nie wchodzenia do środka nieruchomości - chyba, że jest to niezbędne dla realizacji swoich obowiązków. Wskazuje się, iż podczas wizyty Inkasenta zaleca się, aby domownik dokonał samodzielnie odczytu wodomierza i podał stan Inkasentowi ograniczając kontakt do minimum.

Uprasza się Naszych Klientów w miarę możliwości o zgłaszanie stanów wodomierza w okresie odczytów w poszczególnych sołectwach poprzez zgłoszenie telefoniczne pod numerem tel.** (32) 414-74-01** lub elektronicznie na adres: pwik@krzanowice.pl. Wystarczy podanie nazwiska, adresu nieruchomości i stanu wodomierza. Podanie stanu wodomierza spowoduje brak konieczności wizyty Inkasenta na terenie posesji, a jedynie ograniczy się do pozostawienia w skrzynce faktury rozliczeniowej. Duża część klientów podaje w taki sposób stan wodomierza od lat.

Poniżej podajemy terminy odczytu wodomierzy na najbliższy okres. Prosimy o podawanie stanu wodomierza przed terminem swojego odczytu, tak aby Inkasent posiadał informacje, gdzie nie musi dokonać odczytu, minimalizując ewentualne ryzyko.

Miejscowość Bojanów: do 17.04.2020 r.

Miejscowość Borucin: do 17.04.2020 r.

Miejscowość Krzanowice: do 17.05.2020 r.

Informujemy ponadto, iż w sytuacjach problemu z odczytem lub nie podania stanu wodomierza PWiK Sp. z o.o. w Krzanowicach zastrzega możliwość wystawienia tzw. „prognozy” zużycia wody na podstawie odczytów historycznych mając na względzie społeczną odpowiedzialność jednostki publicznej.

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych, jak i zgłaszanie uzasadnionych obaw pracownikom PWiK Sp. z o.o. w Krzanowicach podczas ewentualnego kontaktu, z uwagi na świadczenie przez naszych pracowników strategicznej usługi jaką jest dostawa wody. Konieczność odczytu wodomierza, wymiany wodomierza, dokonania płatności gotówkowej u Inkasenta czy też w kasie Spółki winno być dokonane zgodnie z zasadami higieny i zaleceń sanepidu. Zaleca się używanie płatności elektronicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania z koronawirusem znajdują się na stronach rządowych m.in. na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zrozumienie.

Prezes Zarządu

/-/ inż. Wojciech Błajda