TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KRZANOWICE ZATWIERDZONA DECYZJĄ GL.RET.070.7.69.2018.EK Z DNIA 25 KWIETNIA 2018 r

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.


Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Netto [zł] Brutto [zł] Netto [zł] Brutto [zł] Netto [zł] Brutto [zł]
1. Grupa 1 Cena wody (zł/m3) 3,85 4,16 4,04 4,36 4,22 4,56
2. Grupa 2 Cena wody (zł/m3) 3,85 4,16 4,04 4,36 4,22 4,56
3. Grupa 1 Stawka opłaty abonamentowej (zł/punkt dostawy/miesiąc) 6,50 7,02 7,00 7,56 7,10 7,67
4. Grupa 2 Stawka opłaty abonamentowej (zł/punkt dostawy/miesiąc) 42,00 45,36 44,00 47,52 44,50 48,06


Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki


Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Netto [zł] Brutto [zł] Netto [zł] Brutto [zł] Netto [zł] Brutto [zł]
1. Grupa 1 Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków (zł/m3) 9,00 9,72 13,50 14,58 12,50 13,50
2. Grupa 2 Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków (zł/m3) 9,00 9,72 13,50 14,58 12,50 13,50
3. Grupa 3 Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków (zł/m3) 0,93 1,00 0,93 1,00 0,93 1,00
4. Grupa 1 Stawka opłaty abonamentowej (zł/punkt odbioru/miesiąc) 5,50 5,94 6,00 6,48 6,00 6,48
5. Grupa 2 Stawka opłaty abonamentowej (zł/punkt odbioru/miesiąc) 5,50 5,94 6,00 6,48 6,00 6,48
6. Grupa 3 Stawka opłaty abonamentowej (zł/punkt odbioru/miesiąc) 0 0 0 0 0 0

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4, 6 i 8 tabeli 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 8%.

Załączone pliki

Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzanowice

Pobierz

Informacja o wejściu w życie taryfy

Pobierz

Uchwała Rady Miejskiej w Krzanowicach sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków - obowiązująca do 31.12.2018 r.

Pobierz

Uchwała Rady Miejskiej w Krzanowicach sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków - obowiązująca od 01.01.2019 r.

Pobierz

Uchwała Rady Miejskiej w Krzanowicach sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków - obowiązująca od 26.05.2019 r.

Pobierz

Uchwała Rady Miejskiej w Krzanowicach sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków - obowiązująca od 01.01.2020 r.

Pobierz