Geneza Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Zawadzkiego 5 w Krzanowicach powołano Uchwałą Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 23 czerwca 2015r. Do krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach pod Nr 0000586230 Spółkę zarejestrowano z dniem 27.11.2015r., natomiast PWiK sp z o.o. rozpoczęło swoją działalność dnia 01.12.2015r.

Gmina Krzanowice posiada 100% udziałów Spółki. Kapitał zakładowy wynosi 4.287.000,00zł

Majątek Przedsiębiorstwa

W skład majątku PWiK Sp. z o.o. wchodzi budynek Stacji Uzdatniania Wody w Borucinie wraz z ciągiem technologicznym oraz studnie głębinowe wraz z wyposażeniem - (pompy głębinowe itp.), oraz Oczyszczalnia Ścieków w Krzanowicach.

Na podstawie umów użyczenia PWiK Sp. z o.o. zarządza kanalizacją sanitarną Bojanów oraz odcinkiem kanalizacji sanitarnej zlokalizowaną w obrębie ul. Mikołaja w Krzanowicach jak również wszystkimi sieciami wodociągowymi na terenie całej gminy Krzanowice.

Budynki posiadają zabezpieczenia w postaci systemu alarmowego, jak również są objęte całodobowym monitoringiem.