Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji

Uchwała zatwierdzająca wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krzanowicach

UCHWAŁA NR XIII/113/2019 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Krzanowicach, na lata 2017-2022

Pobierz