Plany na przyszłość

Uchwała zatwierdzająca wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krzanowicach

Wieloletni Plan Inwestycyjny PWiK na lata 2017-2020

Pobierz