Oferty pracy

Oferty zawierające CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres Przedsiębiorstwa lub pocztą elektroniczną na adres: pwik@krzanowice.pl

Oferty powinny zawierać klauzulę:
”Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji” Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nie odsyłamy nadesłanych dokumentów. Kandydatom gwarantujemy całkowitą dyskrecję.

Adres korespondencyjny:Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Zawadzkiego 5
47-470 Krzanowice