Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

W dniu 07.05.2019 r. Rada Miejska w Krzanowicach podjęła uchwałę nr VII/68/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzanowice.

Uchwała wraz z regulaminem została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 11.05.2019 r. pod poz. 3696.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzanowice wszedł w życie z dniem 26.05.2019 r.

Poniżej załączona została pełna treść uchwały wraz z Regulaminem.


Poniżej przedstawiamy przesłany projekt: