Zarząd Spółki

Wojciech Błajda

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Szymon Podleśny

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Gładysz

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jadwiga Hyrczyk - Franczyk

Członek Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wspólników:

Andrzej Strzedulla

Burmistrz